Dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia (załączniki nr 4.1a i 4.2a do SWZ) dostępna jest do pobrania:

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_cz_I.zip 

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_cz_II.zipZałączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja warunków zamówienia + załączniki
formularze do wypełnienia
Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 30.11.2022
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ z dnia 02.12.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Aktualna umowa - Załacznik nr 2.1.-zadaszenie
Aktualna umowa - Załącznik nr 2.2. -pumptrack
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania w części II zamówienia
Informacja o wyborze do publikacji.