W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Uchwały Rady

RSS

Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) dokonała Kierownik Referatu obsługi i funkcjonowania Rady Miasta Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Marta Kamińska.

uchwała nr: XC/12/2024
uchwała nr XC/12/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie nadania nazwy rondu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 1183
uchwała nr: XC/11/2024
uchwała nr XC/11/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie przyjęcia "Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2024 r."
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/10/2024
uchwała nr XC/10/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zamiaru utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Psychoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/9/2024
uchwała nr XC/9/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIX/8/2024
uchwała nr LXXXIX/8/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIX/7/2024
uchwała nr LXXXIX/7/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 695
uchwała nr: LXXXIX/6/2024
uchwała nr LXXXIX/6/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIX/5/2024
uchwała nr LXXXIX/5/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostrowieckiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIX/4/2024
uchwała nr LXXXIX/4/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie powierzenia spółce komunalnej Ostrowieckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIX/3/2024
uchwała nr LXXXIX/3/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące tworzeniu warunków do rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2024 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 694
uchwała nr: LXXXIX/2/2024
uchwała nr LXXXIX/2/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXXXVIII/149/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIX/1/2024
uchwała nr LXXXIX/1/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „Bliżej domu. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/167/2023
uchwała nr LXXXVIII/167/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.05 Wsparcie edukacji osób dorosłych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/166/2023
uchwała nr LXXXVIII/166/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2024 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 268
uchwała nr: LXXXVIII/165/2023
uchwała nr LXXXVIII/165/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Bodzechów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/164/2023
uchwała nr LXXXVIII/164/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/163/2023
uchwała nr LXXXVIII/163/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024–2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/162/2023
uchwała nr LXXXVIII/162/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 267
uchwała nr: LXXXVIII/161/2023
uchwała nr LXXXVIII/161/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/160/2023
uchwała nr LXXXVIII/160/2023
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 r.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 266