W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono poprawnie sformułowanej alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1 ale strona posiada wersję kontrastową dla osób słabowidzących
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

w dniu 2021-04-08 Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw poddało deklarację przeglądowi i aktualizacji. Ostatni przegląd deklaracji został dokonany przez podmiot publiczny w dniu 2024-03-19.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Halina Żułtek. Kontakt: zultek.halina@um.ostrowiec.pl, tel. +48 (41) 26 72 231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odpowiada Halina Żułtek, zultek.halina@um.ostrowiec.pl, tel.+48 (41) 26 72 231.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jana Głogowskiego 3/5, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jedno wejście bez utrudnień. Przy trzech wejściach schody.
 2. Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych z dostępem na wszystkie kondygnacje nowej części budynku. Korytarze spełniają normy szerokości. Jedna klatka schodowa spełnia normy szerokości, druga nie spełnia norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. W wewnątrz budynku jest pochylnia.
 4. Sala konferencyjna wyposażona jest w pętlę indukcyjną. W Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach obsługi dostępne są przenośne pętle indukcyjne. Brak informacji głosowych.
 5. Budynek posiada informację o rozkładzie pomieszczeń w postaci planów tyflograficznych. Zastosowano ścieżki naprowadzające do sal, w których odbywa się obsługa Interesantów, wejścia oznakowano w alfabecie Braille'a oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Zamontowano elektroniczne tablice ogłoszeń.
 7. Przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 9. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.
 10. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 11. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta i przy sali konferencyjnej.

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Urząd Stanu Cywilnego, Siennieńska 47, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Przy dwóch wejściach schody, przy obydwóch wejściach znajdują się podjazdy dla niepełnosprawnych.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych. Dostępne są przenośne pętle indukcyjne.
 4. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej strony ulicy, naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury – 3 miejsca.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. Przygotowywany jest projekt na przebudowę i rozbudowę budynku.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Powiadom znajomego