W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Uchwały Rady

RSS

Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych oraz ochrony prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) dokonała Kierownik Referatu obsługi i funkcjonowania Rady Miasta Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Marta Kamińska.

uchwała nr: XCI/39/2024
uchwała nr XCI/39/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 1449
uchwała nr: XCI/38/2024
uchwała nr XCI/38/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCI/37/2024
uchwała nr XCI/37/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „AKCJ@EDUKACJA” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.02 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XCI/36/2024
uchwała nr XCI/36/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2024 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 1448
uchwała nr: XC/35/2024
uchwała nr XC/35/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/34/2024
uchwała nr XC/34/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/33/2024
uchwała nr XC/33/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 r.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 1187
uchwała nr: XC/32/2024
uchwała nr XC/32/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/31/2024
uchwała nr XC/31/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/30/2024
uchwała nr XC/30/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/29/2024
uchwała nr XC/29/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową nr 9 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie Ronda Republiki Ostrowieckie oraz Ronda Powstania Styczniowego w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/28/2024
uchwała nr XC/28/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2028
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 1186
uchwała nr: XC/27/2024
uchwała nr XC/27/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udostępnienia lokali użytkowych bez przeprowadzania przetargu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/26/2024
uchwała nr XC/26/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w istniejącym Ostrowieckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/25/2024
uchwała nr XC/25/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/24/2024
uchwała nr XC/24/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Gminą Kunów dotyczącego przygotowania i realizacji wspólnego projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/23/2024
uchwała nr XC/23/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2024 prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościele rzymskokatolickim pw. świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/22/2024
uchwała nr XC/22/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizowane w roku 2024 roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościele rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/21/2024
uchwała nr XC/21/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/20/2024
uchwała nr XC/20/2024
jakiego organu Rady Miasta
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części nieruchomości
status uchwały obowiązująca