Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki do SWZ
Formularze do wypełnienia
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ-03.11.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.11.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert