Brak treści artykułu

Załączniki:

Protokół Nr LVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 25 stycznia 2022 r.
Protokół Nr LVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 17 lutego 2022 r.
Protokół Nr LIX/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 3 marca 2022 r.
Protokół Nr LX/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 18 marca 2022 r.
Protokół Nr LXI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 13 kwietnia 2022 r.
Protokół Nr LXII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 11 maja 2022 r.
Protokół Nr LXIII/2022 z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 30 maja 2022 r.
Protokół Nr LXIV/2022 z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 22 czerwca 2022 r.
Protokół Nr LXV/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 19 lipca 2022 r.
Protokół Nr LXVI/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 1 sierpnia 2022 r.
Protokół Nr LXVII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 15 września 2022 r.
Protokół Nr LXVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 27 września 2022 r.
Protokół Nr LXIX/2022 z sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 24 października 2022 r.
Protokół Nr LXX/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 18 listopada 2022 r.
Protokół Nr LXXII/2022 z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 7 grudnia 2022 r.