W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Uchwała Nr LXVI/758/1998 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 09 czerwca 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji (Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszo

Wersja strony w formacie XML
UCHWAŁA NR LXVI

UCHWAŁA NR LXVI/758/98
RADY MIEJSKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
z dnia 09 czerwca 1998 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy.

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 216, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 oraz Nr 123, poz. 775) w związku z § 9 i § 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 17 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.   § 3 załącznika do uchwały nr XXXVI/317/96 Rady Miejskiej  w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach budowy otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. Zasady udziału Komitetu w kosztach realizacji inwestycji ustala się w następujący sposób:

1) komitet pokrywa 30 % kosztów inwestycji w przypadku budowy dróg i 50 % kosztów inwestycji w przypadku budowy pozostałych urządzeń komunalnych
2) jeżeli przypadający na poszczególnych członków komitetu koszt wynikający z podziału kosztów określonych w ust. 1 na liczbę członków komitetu jest większy od:

a) 400 zł przy inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej
b) 700 zł przy pozostałych inwestycjach

to udział ich wynosi odpowiednio 400 zł lub 700 zł pod warunkiem, że suma wpłat od poszczególnych członków Komitetu nie może być mniejsza niż 15% kosztów realizowanej inwestycji z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 3

3) na terenach zalewowych w rejonie rzeki Modły i kanału hutniczego obejmujących ulice: Kolejową, Paulinowską, Kanałową, Żeromskiego, (od przejazdu kolejowego do nr 152), Żurawią i Zagłoby przy budowie kanałów sanitarnych w wyżej wymienionych ulicach suma wpłat od poszczególnych członków Komitetu nie może być mniejsza niż 7,5 % kosztów realizowanej inwestycji."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim i zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane