W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/60/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/60/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/59/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/59/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie wyboru oferty na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Prowadzenia Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/58/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/58/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie wyboru oferty na realizację w 2019 roku zadania publicznego Gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/57/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/57/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/56/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/56/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przydział lokalu mieszkalnego dla Pani R. M.
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/55/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/55/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek czynszu za lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/54/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/54/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu określającego organizację i tryb jej działania
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/53/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/53/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej przy ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/52/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/52/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/51/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/51/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/50/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/50/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powierzenia realizacji remontów cząstkowych i napraw bieżących elementów pasa drogowego dróg gminnych w 2018 roku
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/49/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/49/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczej, informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/48/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/48/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/47/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/47/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start",a także do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień, zaświadczeń i informacji
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/46/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/46/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/45/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/45/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/44/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/44/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/43/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/43/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2018 rok - dział 750, rozdział 75095
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/42/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/42/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2018r.
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/41/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/41/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r.
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/40/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/40/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do spraw częściowej likwidacji środków trwałych dotyczących ulic Rzeczki i Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/39/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/39/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na demontażu witacza zlokalizowanego pod adresem Jędrzejów 84A, 27-400 Jędrzejów
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/38/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/38/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. powierzenia realizacji prac polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu w czystości pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o łącznej powierzchni 37.632m2
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/37/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/37/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy polityki czynszowej oraz przygotowania Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019 - 2023
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr V/36/2018
zarządzenie nr Zarządzenie Nr V/36/2018
wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego