W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy: Rozgraniczenie nieruchomości (KS-WMK-4)
Nazwa sprawy Rozgraniczenie nieruchomości (KS-WMK-4)
Kategoria sprawy czynności geodezyjno-prawne
Komórka odpowiedzialna Wydział Mienia Komunalnego
Nazwa sprawy: Wspisanie (transkrypcja) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, odtworzenie, prostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego (KS-USC-8)
Nazwa sprawy Wspisanie (transkrypcja) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, odtworzenie, prostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego (KS-USC-8)
Kategoria sprawy urząd stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Uzyskanie zgody na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych zjazdów indywidualnych lub publicznych do obsługi komunikacyjnej nieruchomości (KS-WEI-15)
Nazwa sprawy Uzyskanie zgody na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych zjazdów indywidualnych lub publicznych do obsługi komunikacyjnej nieruchomości (KS-WEI-15)
Kategoria sprawy gospodarka komunalna
Komórka odpowiedzialna Wydział Ekologii i Infrastruktury
Nazwa sprawy: Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( KS-WPR-7)
Nazwa sprawy Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( KS-WPR-7)
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania i Rozwoju
Nazwa sprawy: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (KS-WSO-5)
Nazwa sprawy Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (KS-WSO-5)
Kategoria sprawy meldunki
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Nazwa sprawy: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy ( KS-WPR-6)
Nazwa sprawy Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy ( KS-WPR-6)
Kategoria sprawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania i Rozwoju
Nazwa sprawy: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (KS-WEI-2)
Nazwa sprawy Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (KS-WEI-2)
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ekologii i Infrastruktury
Nazwa sprawy: Udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia z nieruchomości wyrobów / odpadów zawierających azbest (KS-WEI-14)
Nazwa sprawy Udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia z nieruchomości wyrobów / odpadów zawierających azbest (KS-WEI-14)
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ekologii i Infrastruktury
Nazwa sprawy: Udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska (KS-WEI-13)
Nazwa sprawy Udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska (KS-WEI-13)
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ekologii i Infrastruktury
Nazwa sprawy: Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (KS-WEI-12)
Nazwa sprawy Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (KS-WEI-12)
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Ekologii i Infrastruktury
Nazwa sprawy: Uzyskanie ulgi podatkowej ( KS-Fn-10 )
Nazwa sprawy Uzyskanie ulgi podatkowej ( KS-Fn-10 )
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Nazwa sprawy: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (KS-WSO-12)
Nazwa sprawy Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (KS-WSO-12)
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Nazwa sprawy: Ustalanie opłaty adiacenckiej (KS-WMK-20)
Nazwa sprawy Ustalanie opłaty adiacenckiej (KS-WMK-20)
Kategoria sprawy mienie komunalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Mienia Komunalnego
Nazwa sprawy: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (KS-USC-3)
Nazwa sprawy Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (KS-USC-3)
Kategoria sprawy urząd stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Uzyskanie przez producenta rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( KS-Fn-6 )
Nazwa sprawy Uzyskanie przez producenta rolnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( KS-Fn-6 )
Kategoria sprawy podatki
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Nazwa sprawy: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( KS -WPR-5)
Nazwa sprawy Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( KS -WPR-5)
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania i Rozwoju
Nazwa sprawy: Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (KS-WMK-17)
Nazwa sprawy Ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (KS-WMK-17)
Kategoria sprawy mienie komunalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Mienia Komunalnego
Nazwa sprawy: Wydanie zaświadczenia dla działki/działek ( KS- WPR- 4)
Nazwa sprawy Wydanie zaświadczenia dla działki/działek ( KS- WPR- 4)
Kategoria sprawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania i Rozwoju
Nazwa sprawy: Uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( KS-WPR-3)
Nazwa sprawy Uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ( KS-WPR-3)
Kategoria sprawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania i Rozwoju
Nazwa sprawy: Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę (poborowego) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (KS-WSO-11)
Nazwa sprawy Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę (poborowego) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (KS-WSO-11)
Kategoria sprawy sprawy wojskowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich