Dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia (załączniki nr 4.1a i 4.2a do SWZ) dostępna jest do pobrania:

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_cz_I.zip 

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_cz_II.zipZałączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja warunków zamówienia + załączniki
formularze do wypełnienia