Dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia (załączniki nr 4.1a i 4.2a do SWZ) dostępna jest do pobrania:

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_cz_I.zip

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_cz_II.zipZałączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
załączniki do SWZ
formularze do wypełnienia
Odpowiedź na pytanie do SWZ z dnia 27.10.2022
odpowiedź na pytanie do SWZ z dnia 31.10.2022 r.
Odpowiedz na pytanie oraz modyfikacja SWZ z dnia 31.10.2022
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana treści SWZ
załącznik nr 1 - formularz ofertowy zaktualizowany
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert