W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2022r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 września 2022r. dotyczące przystąpienia do sporządzenia aktualizacji kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego   Na podstawie § 18b ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie...

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23.09.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i zagospodarowaniu terenu publicznego (rynek) wraz z elementami małej architektury oraz budowie budynku (z przeznaczeniem na integrację lokalnej społeczności – budynek usługowy typu kawiarnia) przy/w ulicach Okólnej i Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego z dnia 21.09.2022r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagającej udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn.:„Modernizacja zakładu produkcji materiałów ogniotrwałych poprzez wymianę istniejących pieców do wypału wyrobów ceramicznych na nowe wraz z możliwością prowadzenia odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w istniejącej i nowej instalacji na terenie zakładu OZMO

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 12/6 (obr.34, ark.5) o pow. 0,3630 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Kilińskiego.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29.09.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wraz z rozbudową sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy dn225, dn110, dn63, o długości ok. 750mb w/przy/w rejonie ulicy Iłżeckiej, Polnej oraz w ulicach: Czerwonego Krzyża i Henryka Sienkiewicza, z włączeniem do istniejącego gazociągu w ulicach...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/63 (obr.49, ark.1) poł. przy ul. Jana Kilińskiego, z przeznaczeniem na składowanie kruszywa i ziemi.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14.09.2022r. o podaniu do publicznej wiadowmości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „1. Wykonanie zabudowy pieca, będącego częścią instalacji Stalowni Ilościowej do Produkcji Stali z ciągłym odlewaniem stali; 2. Zmiana uwarunkowań w zakresie zdolności produkcyjnej instalacji do wytopu stali (Stalowni Ilościowej), określonych w decyzji o uwarunkowaniach środoiskowych....

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 08.09.2022r. o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na: budowie fundamentów na potrzeby montażu windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (parter budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Osiedle Stawki nr 52) na działkach nr ew. 15/2 i 16/2 (obręb 19, arkusz 5) położonych na Osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim (w liniach rozgraniczających teren inwestycji)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące zaproszenia mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu...

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia "Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla separatorów w ulicy Dunalka       i ulicy Wronia".