W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLI/142/2020

uchwała nr XLI/142/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 r.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 51

uchwała nr: XLI/140/2020

uchwała nr XLI/140/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 50

uchwała nr: XLI/139/2020

uchwała nr XLI/139/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 49

uchwała nr: XLI/138/2020

uchwała nr XLI/138/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie międzygminne w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 48

uchwała nr: XLI/137/2020

uchwała nr XLI/137/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 47

uchwała nr: XL/130/2020

uchwała nr XL/130/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r.

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4645

uchwała nr: XL/129/2020

uchwała nr XL/129/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4644

uchwała nr: XL/128/2020

uchwała nr XL/128/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4643

uchwała nr: XL/126/2020

uchwała nr XL/126/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4642

uchwała nr: XL/125/2020

uchwała nr XL/125/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4641

uchwała nr: XL/124/2020

uchwała nr XL/124/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4640

uchwała nr: XL/123/2020

uchwała nr XL/123/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4639

uchwała nr: XL/122/2020

uchwała nr XL/122/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4638

uchwała nr: XL/121/2020

uchwała nr XL/121/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4637

uchwała nr: XL/113/2020

uchwała nr XL/113/2020

jakiego organu Rady Miasta

z dnia

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2021 roku

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia poz. 4636