Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
specyfikacja warunków zamówienia + załączniki
załącznik nr 4a - mapa przekroje i rzuty
formularze do wypełnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia