Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr LXIII/147/2014 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu "Ostrowiecka Rodzina 3 " oraz szczegółowych warunków jego realizacji
Zarządzenie Nr III/529/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji przystąpienia do Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+" oraz wzoru porozumienia o przystąpieniu do tego Programu.
Zarządzenie Nr III/571/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+"
Zarządzenie Nr IV/38/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+".
Zarządzenie nr IV/141/2015 z dnia 20-03-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”.
Zarządzenie Nr IV/131/2015 z dnia 10-03-2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru deklaracji przystąpienia do Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+" oraz wzoru porozumienia o przystąpieniu do tego Programu.
Uchwała nr VIII/18/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29-01-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji.
Zarządzenie nr IV/317/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+"
Zarządzenie nr IV/347/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+"
Zarządzenie IV/575/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskie z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru deklaracji przystąpienia do Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+" oraz wzoru porozumienia o przystąpieniu
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „OSTROWIECKA RODZINA 3+”
POROZUMIENIE DOT. WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU „OSTROWIECKA RODZINA 3+”
Zarządzenie IV/96/2018 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskie z dnia 06 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu "Ostrowiecka Rodzina 3+"