W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

nabór na wolne stanowisko pracy do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży

Wersja strony w formacie XML

 

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

do spraw przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawniczo - administracyjne lub inne kierunkowo związane z samorządem terytorialnym

c)       znajomość ustawy o samorządzie gminnym

d)       znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

e)       znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

f)         znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

g)       znajomość ustawy o podatku od towarów i usług

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

b)       znajomość ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w zakresie własności i innych praw rzeczowych

c)       doświadczenie zawodowe – co najmniej roczny staż

d)       znajomość obsługi komputera

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz spraw w zakresie nabywania w drodze zamiany i darowizny gruntów zabudowanych i niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5,  27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko d/s przygotowywania nieruchomości gruntowych do sprzedaży w Wydziale Mienia Komunalnego w terminie do dnia  28 lipca 2006 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane