W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich

 1. 1. Wymagania niezbędne:
  1. a) spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
  2. b) wykształcenie wyższe - preferowane kierunki z zakresu budownictwa, instalacji wodno – kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych
  3. c) minimum 5 – letni staż pracy – wymóg wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmn.)
  4. d) znajomość ustaw:
  5. • Prawo budowlane
  6. • o samorządzie gminnym
  7. • Prawo zamówień publicznych

 2. 2. Wymagania dodatkowe:
  1. a) doświadczenie w kierowaniu zespołem
  2. b) co najmniej 2 lata pracy w administracji publicznej
  3. c) komunikatywność
  4. d) dyspozycyjność

 3. 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – wynika on z § 12 ust. 1 i § 18 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 4. 4. Wymagane dokumenty:
  1. a) życiorys (CV)
  2. b) list motywacyjny
  3. c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
  4. d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich w terminie do dnia 20 stycznia 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani indywidualnie. W przypadku dużej liczby ofert przeprowadzony zostanie dodatkowo pisemny test merytoryczny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego