W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Ostrowcu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8

w Ostrowcu ul. Górna 3

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

główny księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Ostrowcu.

 

I. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie i staż pracy spełnia wymogi zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych

a)     ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;

b)     średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.

  1. Znajomość zagadnień dotyczących:

a)     rachunkowości i sprawozdawczości jednostki budżetowej,

b)     planowania i rozliczania budżetu, płac i podatku dochodowego od osób fizycznych,

c)      inwentaryzacji

3.       Znajomość programów komputerowych:

a)        z zakresu księgowości,

b)       Płatnik

4.       Gotowość podjęcia pracy z dniem 1 stycznia 2008r.

5.       Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.).

6.       Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.       Znajomość zagadnień z zakresu:

-          Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004r. ze zm.,

-          Ustawy o rachunkowości,

-          Ustawy o Finansach Publicznych,

-          klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Obowiązki wynikające z art. 35 ust. 1. Ustawy o Finansach Publicznych,

2.      Planowanie i rozliczanie budżetu i rachunków dochodów własnych,

3.      Sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych,

4.      Sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilansu, analiz ekonomicznych i innych,

5.       Współpraca z Urzędem Miasta w Ostrowcu w zakresie wykorzystania środków finansowych i budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8,

6.      Wykonywanie kontroli wewnętrznej – bieżącej, zgodnie z planem kontroli,

7.      Prowadzenie obiegów dokumentów finansowo – księgowych,

8.       Sporządzanie planu inwentaryzacji i udzielanie instruktażu odnośnie jej przeprowadzenia,

9.      Współpraca z bankiem, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

10.  Zapewnienie właściwego archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych,

11.  Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,

12.  Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości,

13.  Nadzór i kontrola obsługi finansowo – księgowej wydatków osobowych w zakresie wynagrodzeń, nagród, premii, zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia za czas choroby,

14.  Nadzór nad przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

15.  Opiniowanie projektów wewnętrznych decyzji powodujących skutki finansowe,

16.  Zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

17.  Prowadzenie teczek kancelaryjnych w zakresie finansowym,

18.  Zapoznawanie się z przepisami na bieżąco.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.       List motywacyjny,

2.       Życiorys – curriculum vitae,

3.       Kserokopie świadectw pracy,

4.       Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6.       Oryginał kwestionariusza osobowego,

7.       Kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku, gdy o pracę ubiega się mężczyzna.

8.       Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114),

9.       Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8, należy składać osobiście w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500 lub przesłać pocztą na adres:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8

ul. Górna 3

27 – 400 Ostrowiec Św.

 

Termin składnia dokumentów upływa dnia 23.11.2007r.

Dokumenty, które wpłyną do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://195.164.68.155/eBipPortal/) i Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 (http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/psp8/) oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego