W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiskopracy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe

c)       minimum 5 – letni staż pracy – wymóg wynikający z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zmn.)

d)       znajomość ustawy:

·              o kulturze fizycznej

·              Bezpieczeństwo imprez masowych

·              Finanse publiczne

·              o samorządzie gminnym

e)   znajomość zagadnień z zakresu organizacji imprez sportowych i zarządzania obiektami
        sportowymi

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

b)       komunikatywność

c)       dyspozycyjność

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – wynika on ze Statutu MOSiR przyjętego Uchwałą Nr XIII/272/2004 Rady Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
    30 sierpnia 2004 r.
  2. Od kandydata będzie wymagane przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  3. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

e)       koncepcja funkcjonowania, o której mowa w pkt. 4.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie do dnia 11 września  2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego