W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na wolne na stanowisko do spraw związanych z planowaniem przestrzennym w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na stanowisko do spraw związanych z planowaniem przestrzennym
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna

c)       dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji” Word, Exel, poczty elektronicznej, internetu

d)       znajomość:

·         kodeksu postępowania administracyjnego

·         ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

·         ustawy Prawo budowlane

·         ustawy o samorządzie gminnym

·         znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       preferowane doświadczenie w pracy w administracji

b)       umiejętność pracy w zespole,

c)       komunikatywność

d)       dyspozycyjność

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

b)       prowadzenie trybu odwoławczego od decyzji i postanowień

c)       wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

d)       przygotowanie informacji o przeznaczeniu działek z zakresu planowania przestrzennego

e)       prowadzenie rejestrów wydanych decyzji, postanowień, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

f)         prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

g)       przechowywanie i oddawanie do archiwizowania dokumentacji wydziału zgodnie
z instrukcja kancelaryjną

h)        kompletowanie materiałów na posiedzenia zarządcze i sesje Rady Miasta

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5,  27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko do spraw związanych z planowaniem przestrzennymw  Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  w terminie do dnia 6 lipca 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego