W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)       wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki z zakresu budownictwa, instalacji
wod.-kan., sanitarnych i elektrycznych lub dróg i mostów,

c)       minimum 4-letni staż pracy - wynikający z rozporządzenia RM z dn. 2 sierpnia 2005r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223
z późn. zm.).

d)       uprawnienia budowlane bez ograniczeń w dowolnej specjalności, preferowane specjalności
z zakresu należącego do obszaru działania Gminy,

 

  1. Znajomość ustaw:

a)       Prawo budowlane

b)       o samorządzie gminnym

c)       Prawo zamówień publicznych

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       co najmniej dwa lata pracy w administracji publicznej

b)       komunikatywność

c)       dyspozycyjność

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku – wynika on wynika z  § 12 ust. 1 i § 18 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich
w terminie do dnia 25 maja 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie. W przypadku dużej liczby ofert przeprowadzony zostanie dodatkowo pisemny test merytoryczny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego