W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

2007-01-29_Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy przygotowania projektów inwestycyjnych do aplikowania o środki zewnętrzne oraz kontraktowania zadań inwestycyjnych w Wydziale Rozwoju I Promocji Gospodarczej

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko do spraw przygotowania projektów inwestycyjnych do aplikowania o środki zewnętrzne oraz kontraktowania zadań inwestycyjnych w Wydziale Rozwoju I Promocji Gospodarczej

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe magisterskie

c)       znajomość ustaw:

·         o samorządzie gminnym

·         Prawo zamówień publicznych

·         kodeks postępowania administracyjnego

d)       znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego oraz znajomość programów: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express i wyszukiwania informacji w Internecie

e)       znajomość programów operacyjnych finansujących przedsięwzięcia inwestycyjne samorządów z funduszy unijnych oraz innych dostępnych funduszy

f)         znajomość metodologii budowy projektu oraz zasad aplikowania o fundusze zewnętrzne, przede wszystkim unijne

g)       umiejętność tworzenia wniosków o finansowanie do funduszy unijnych i innych, gromadzenia dokumentacji uzupełniającej (załączniki) oraz znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem i wdrażaniem projektów

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       przynajmniej komunikatywna znajomość drugiego języka angielskiego lub francuskiego

b)       orientacja w metodach współpracy administracji rządowej i samorządu województwa
z samorządami lokalnymi w zakresie wdrażania programów operacyjnych

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       poszukiwanie i pozyskiwanie dotacji z funduszy zewnętrznych dla finansowania inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz finansowo – ekonomicznych i środowiskowych oraz załączników uzupełniających
( z zastosowaniem podprocesu „Pozyskiwanie środków zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej”)

2)       informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach finansowania projektów z funduszy zewnętrznych

3)       współpraca z instytucjami wdrażającymi poszczególne programy operacyjne finansowane
z funduszy zewnętrznych – bieżący kontakt, uzgadnianie umów o finansowanie

4)       uzgadnianie z Wydziałem Inwestycji Miejskich rozwiązań technicznych oraz prawnych dla inwestycji finansowanych z dotacji (projekty budowlane, SIWZ, pozwolenia na budowę, itp.) na etapie przygotowywania projektów i wniosków aplikacyjnych do funduszy

5)       wnioskowanie do Wydziału Mienia Komunalnego w sprawach dotyczących wykupów i wywłaszczania nieruchomości pod planowane inwestycje komunalne oraz zabezpieczenie  odpowiedniej rezerwy terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów

6)       wnioskowanie i uzgadnianie  z Wydziałem Inwestycji Miejskich zakresu koniecznych inwestycji infrastrukturalnych na drogach, w pasach drogowych i na działkach będących własnością Gminy lub znajdujących się w jej zarządzie

7)       prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów i porozumień o współfinansowaniu inwestycji

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5,  27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw przygotowywania projektów inwestycyjnych do aplikowania o środki zewnętrzne oraz kontaktowania zadań inwestycyjnych w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej w terminie do dnia  12 lutego 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego