W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

2007-01-29_Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy koordynacji procesu wdrażania strategii rozwoju miasta oraz planowania inwestycji strategicznych w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko do spraw koordynacji procesu wdrażania strategii rozwoju miasta oraz planowania inwestycji strategicznych  w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe magisterskie

c)       znajomość ustaw:

·         o samorządzie gminnym

·         Prawo zamówień publicznych

·         o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

·         kodeks postępowania administracyjnego

d)       znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego oraz znajomość programów: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express i wyszukiwania informacji w Internecie

e)       znajomość zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego, tworzenia strategii rozwoju jednostek samorządowych oraz planowania wieloletniego

f)         znajomość programów operacyjnych finansujących przedsięwzięcia inwestycyjne samorządów z funduszy unijnych oraz innych dostępnych funduszy

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       ogólna orientacja w zagadnieniach dotyczących inwestycji komunalnych

b)       znajomość zasad budowy projektu, a w szczególności matrycy logicznej

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         koordynacja działań związanych z realizacją celów i zadań określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św.

·         udział w opracowywaniu i aktualizacji dokumentów strategicznych  w zakresie gospodarczym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu zabezpieczenia interesu prawnego Gminy oraz odpowiednich warunków do jej rozwoju

·         bieżące dostosowywanie treści Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Św. do aktualnych dokumentów strategicznych oraz programów operacyjnych, a także do wszelkich zmian wpływających w sposób istotny na perspektywy rozwoju miasta i realizację Strategii

·         monitorowanie realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowca Św.

·         kierowanie pracami nad opracowaniem, wdrażaniem i aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Ostrowca Św. oraz monitorowanie jego realizacji

·         uczestnictwo w pracach planistyczno – koncepcyjnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta i rozwoju gospodarczego

·         opiniowanie propozycji zadań inwestycyjnych do projektów budżetu miasta

·         uzgadnianie ze służbami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne lokalizacji inwestycji komunalnych oraz terenów dla potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych sektora prywatnego

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5,  27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw koordynacji procesu wdrażania strategii rozwoju miasta i planowania inwestycji strategicznych  w Wydziale Rozwoju i Promocji Gospodarczej w terminie do dnia  12 lutego 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego