W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 30 MAJA 2023 ROKU W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXXVII/32/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 2092)
Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia o podjęciu w dniu 29 maja 2023 r. przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwały nr LXXVIII/49/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (GPR).
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr LXXVII/32/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., w skład którego wchodzą następujące podobszary:
1) Podobszar 1. Pułanki,
2) Podobszar 2. Kuźnia-Spółdzielców-Trójkąt-Śródmieście-Kamienna,
3) Podobszar 3. Częstocice-Hutnicze-Ludwików,
4) Podobszar 4. Denków.
Przedmiotowy dokument zostanie przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji przy szerokim udziale społeczeństwa, z uwzględnieniem różnych typów partnerów.
GPR będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań odpowiadających na zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji. Pozwoli również na kontynuację procesu w odniesieniu do osiedli, które były objęte wsparciem w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 i nadal identyfikuje się je jako obszary zdegradowane, tj. os. Pułanki, Częstocice, Hutnicze, Denków, Kamienna, Śródmieście, Spółdzielców.
Ponadto Gminny Program Rewitalizacji umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.
Zachęcamy mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, podmiotów prowadzonych działalność społeczną, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, do zaangażowania się w proces tworzenia dokumentu.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rewitalizacji, w tym dokumenty, przygotowywane w ramach GPR będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Gminny Program Rewitalizacji.
Miejsce ogłoszenia:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – przy Biurze Obsługi Interesanta, ul. Jana Głogowskiego 3/5;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod adresem: https://um.ostrowiec.pl/aktualnosci-2/gminny-program-rewitalizacji/.
Z up. Prezydenta Miasta 
Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
Dominik Smoliński

Załączniki

Powiadom znajomego