W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24.03.2023r. o zaktualizowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świeokrzyskiego

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 24 marca 2023r.
W sprawie dokonania aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Na podstawie § 18b ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021r., poz. 56)

zawiadamiam,

iż na podstawie zarządzenia Nr V/141/2023 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2023r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, dokonano włączenia nowych kart adresowych zabytków nieruchomych, sporządzonych w ramach aktualizacji danych zawartych w posiadanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zbiorze kart adresowych zabytków nieruchomych, wchodzącym w skład Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, założonej zarządzeniem Nr IV/67/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2015r. i zaktualizowanej zarządzeniem Nr V/260/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2019r., zmienionym zarządzeniem Nr V/270/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2019r.

W świetle wymogów art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840) w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ujęte są:

1)  zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2)  inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

tzn. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmuje wyłącznie obiekty zabytkowe wskazane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Kierownik Referatu do spraw planowania przestrzennego

mgr inż. arch. Beata Bednarek

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.

Załączniki

Powiadom znajomego