W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27.12.2019r. o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach

Ostrowiec Świętokrzyski 27.12.2019r.

Znak:WPR.6220.08.2019.MW


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096r. ze zm. – dalej: k.p.a.)  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

z a w i a d a m i a, że na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski złożony za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Konrada Rachuny właściciela firmy WOSAN – Usługi Projektowe ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce w dniu 27.12.2019r. wydał decyzję znak: WPR.6220.08.2019.MW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Informuje się, że stosownie do zapisów art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 27.12.2019r., jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od powyższej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w terminie do dnia 24.01.2020r.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jana Głogowskiego 3/5 – sala A , stanowisko 12 od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530.

Załączniki

Powiadom znajomego