W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Informacja dla mieszkańców oczekujących pomocy z zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

„Mieszkańcy oczekujący na pomoc w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dostrzega problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu przez część mieszkańców naszego miasta. Dlatego też w różny sposób i w różnych formach Gmina prowadzi działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych aby dotrzeć do takich osób i zaoferować im pomoc w wyjściu z nałogu.

Przede wszystkim Gmina stawia sobie za cel „wyprzedzać zdarzenia i przeciwdziałać stanom grożącym degradacji społecznej”. W związku z tym, Gmina w drodze otwartego konkursu ofert zleciła do realizacji w 2004 roku zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazując na ten cel publiczne środki finansowe / jak w latach poprzednich/.

Jednym z podmiotów, który realizuje zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych - udzielając pomocy w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu jest Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Terapii Uzależnień „ESKULAP” w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sienkiewicza 80, telef. 2651424, który czynny jest codziennie od godziny 700: w pon. do 1500, wt.1900, śr.1600, czw.1700, piąt.1400. Ośrodek prowadzi leczenie zaburzeń psychicznych i uzależnień, prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Ośrodek prowadzi:

  • terapię indywidualną i grupową w warunkach ambulatoryjnych,
  • terapię grupową w oddziale dziennym,
  • terapię dla pacjentów po podstawowym programie terapeutycznym w szpitalu,
  • grupę wsparcia dla współuzależnionych,
  • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu

Terapia pomaga w zatrzymaniu uzależnień i współuzależnień. Pacjenci objęci są anonimowością, przyjmowani są bez skierowania. Terapię prowadzą: specjalista i instruktor terapii uzależnień, psycholog, lekarz psychiatra. Każdy potrzebujący znajdzie tu pomoc w objęciu leczeniem uzależnienia, znajdzie pomoc również rodzina osoby uzależnionej. Zachęcamy osoby mające problem, a wyrażające wolę wyrwania się z nałogu, do korzystania z pomocy jakiej udziela w/w Ośrodek.

Zainteresowani mogą zgłaszać się również do innych funkcjonujących na terenie naszego miasta instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych gminy, które udzielają pomocy potrzebującym i chcącym żyć w trzeźwości, bez uzależnień, przemocy i łez, które w tym zakresie są również wspierane przez Gminę.

W następnych wydaniach o innych organizacjach i jednostkach udzielających pomocy rodzinie w kryzysie, dzieciom oraz o realizacji przez Gminę Ostrowiec Św. zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej.

Kolejnym podmiotem, który udziela pomocy rodzinie w kryzysie, rodzinie gdzie występują problemy w związku z nadużywaniem alkoholu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim osiedle Pułanki 10, telefon 2632736, czynny całodobowo. Ośrodek realizuje zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, a mianowicie udziela pomocy osobom doznającym przemocy w wyniku nadużywania alkoholu członka rodziny. Realizacja zadania wspierana jest przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski ze środków publicznych.

Ośrodek realizuje program „Interdyscyplinarne działanie na rzecz osób w kryzysie”, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym, dzieci i młodzieży krzywdzonych. Celem tego programu jest łagodzenie reakcji kryzysowych, przywracanie równowagi psychicznej, umiejętności radzenia sobie, zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc dzieciom i młodzieży mającej problem w środowisku rodzinnym i szkolnym, tworzenie więzi terapeutycznej.

Gdy jesteś bezradny, doznajesz przemocy w wyniku nadużywania alkoholu przez członka rodziny, w każdej chwili możesz zgłosić się do w/w Ośrodka. Ośrodek zapewnia bezpieczne miejsce w hostelu całodobowo, udziela specjalistycznej pomocy ofiarom krzywdzenia. Zapewniona jest tu pomoc psychologów, prawnika, lekarza /obdukcje/, specjalisty ds. uzależnień. Jest również telefon zaufania 2632736.
Tak jak każdemu, należy Ci się godne życie, w spokoju, bez cierpień, przemocy. Pomóż sobie i swoim dzieciom.

Innym podmiotem, który realizuje zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – udzielanie pomocy rodzinie w kryzysie, rodzinie gdzie występują problemy w związku z nadużywaniem alkoholu, a który jest wspierany ze środków publicznych gminy, jest Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Sandomierskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 21, telefon 2653760, czynny całodobowo.
Schronienie znajdą tutaj kobiety w ciąży, samotne matki z małymi dziećmi z rodzin patologicznych doznające przemocy.

Dom Samotnej Matki zapewnia bezpieczne miejsce całodobowo, udziela pomocy ofiarom krzywdzenia, matkom samotnym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Zapewnia pomoc psychologiczną oraz prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla matek z problemem alkoholowym.
W Domu tym znajdziesz pomoc i spokój.

Powiadom znajomego