W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Lokaln Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

                                                                                                          Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22.12.14 r.
Znak: WPR.062.39.14

                                                                                                   OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2014 r., o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 39 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

                                                                              podaję do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Poddaje się procesowi konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
2. Projekt o którym mowa w punkcie 1 jest dostępny w wersji elektronicznej na oficjalnej witrynie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego www.um.ostrowiec.pl w zakładce „Komunikaty” oraz w wersji drukowanej (do wglądu) w Wydziale Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, pok. 101, przy ul. Jana Głogowskiego 3/5.
3. W sprawie przedmiotowego projektu można składać wnioski i uwagi w formie pisemnej bądź wiadomości elektronicznej na adresy: Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub wpr@um.ostrowiec.pl. (bez konieczności opatrywania korespondencji elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Termin składania wniosków i uwag upływa z dniem 12.01.2015 r.
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty jego ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim; www.um.ostrowiec.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5.

Powiadom znajomego