Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

  Wydziały Urzędu, równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska

Nazwa skróconaPełna nazwa

Or

Rp

Wydział Organizacyjno-Prawny

w tym Zespół Radców Prawnych

Fn Wydział Finansowy
WESS
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
WSO Wydział Spraw Obywatelskich
WPR
Wydział Planowania i Rozwoju
WIK Wydział Infrastruktury Komunalnej
WMK Wydział Mienia Komunalnego
WKNW Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
WI Wydział Informatyki
BP Biuro Prezydenta Miasta
OIN Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
AW Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
BHP
Stanowisko ds. BHP