Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 11 maja 2016 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2020 r.