Jarosław Górczyński - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Sekretariat Prezydenta Miasta:
ul. Jana Głogowskiego 3/5
Telefon: (+48) 41 267 21 15
sekretariat@um.ostrowiec.pl

Marzena Dębniak  - Wiceprezydent Miasta

Sekretariat Wiceprezydenta Miasta:
ul. Jana Głogowskiego 3/5
Telefon: (+48) 41 26 72 117
sekretariat@um.ostrowiec.pl

Anna Niedbała - Sekretarz Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
Telefon: (+48) 41 26 72 120 lub (+48) 41 26 72 122
niedbala.anna@um.ostrowiec.pl

Elżbieta Pichór - Skarbnik Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
Telefon: (+48) 41 26 72 140
elzbieta.pichor@um.ostrowiec.pl