Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 1 lutego 2016 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2019 r.