Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 1 lutego 2016 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.