Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2012
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2013
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2014
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.