Członek Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosław Górczyńskiego

 Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 1 grudnia 2014
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014
Wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 16.09.2018 r.
Wyjasnienie do oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na 31.12.2017 r.
Oświadczenie majątkowe wg stanu na 18.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31.12.2019 r.