Radny
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego


Komisja Strategii i Rozwoju Miasta: Członek
Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu: Wiceprzewodniczący

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 1 grudnia 2014
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2014
Wyjaśnienie
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Korekta do oświadczenia majątkowego złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.