Dokumentacja projektowa dla poszczególnych części zamówienia do pobrania:

http://download.um.ostrowiec.pl/Zalacznik%20nr%204.1a%20-%20dokumentacja%20projektowa%20ul.%20Kilinskiego.zip

 

http://download.um.ostrowiec.pl/Zalacznik%20nr%204.2a-%20dokumentacja%20ul.%20Sienkiewicza.zipZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki do SWZ
Formularze do wypełnienia