Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 14 marca 2022 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2022 r.