Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak:WA.ZUZ.4.4210.449.2021.AB z dnia 15 marca 2022r.Załączniki:

Zobacz informację