Interpelacje z dn. 17 lutego 2022 r. w sprawach: remont ulicy bocznej Zygmuntówka od nr 108 do nr 114, zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych w ul. Zygmuntówka boczna od nr 138 do nr 192 - na przedłużeniu istniejącego oświetlenia.Załączniki:

Interpelacje Radnej Ireny Rendudy-Dudek