Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 01.09.2021 r.
Korekta oświadczenia złożonego według stanu na 1 września 2021 r.
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego według stanu na 1 września 2021 r. oraz jego korekty z dn. 8 października 2021 r.
Oświadczenie majątkowe według stanu na 31 grudnia 2021 r.