Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe według stanu na 01.09.2021 r.
Korekta oświadczenia złożonego według stanu na 1 września 2021 r.