Interpelacja Radnej Ireny Rendudy-Dudek z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zamontowania progów zwalniających w ul. Zygmuntówka - boczna od nr 138 do nr 192.Załączniki:

Interpelacja Radnej Ireny Rendudy-Dudek
Odpowiedź na interpelację Radnej Ireny Rendudy-Dudek