Interpelacja Radnej Ireny Renduda-Dudek z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie remontu ul. Zygmuntówka - szczególnie w rejonie posesji nr 139, 141, 157.Załączniki:

Interpelacja Radnej Ireny Renduda-Dudek
Odpowiedź na interpelację Radnej Ireny Renduda-Dudek