Interpelacja Radnego Włodzimierza Sajdy z dnia 12 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia właściwego remontu i wykonania nowej nawierzchni ulicy Zamłynie.Załączniki:

Interpelacja Radnego Włodzimierza Sajdy
Odpowiedź na interpelację Radnego Włodzimierza Sajdy