Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy skwerowi
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
Załącznik do projektu uchwały
Informacja o rozpoczęciu procedury nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
Opinia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dot. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
Uchwała Nr XLIX/83/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dn. 22 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi