Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy skwerowi
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi
Załącznik do projektu uchwały
Informacja o rozpoczęciu procedury nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi