Interpelacja Radnego Włodzimierza Sajdy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rewitalizacji rzeźby plenerowej tzw. "Robotnika" i umieszczenia jej w Parku Fabrycznym.Załączniki:

Interpelacja Radnego Włodzimierza Sajdy
Odpowiedź na interpelację Radnego Włodzimierza Sajdy.