Interpelacja Radnego Włodzimierza Sajdy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie rewitalizacji rzeźby plenerowej tzw. "Robotnika".Załączniki:

Interpelacja Radnego Włodzimierza Sajdy