Brak treści artykułu

Załączniki:

Przewodnik interesanta w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - KS-WEI-16
Oswiadczenie podmiotu do ponoszenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
Ogłoszenie o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej